Селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

Конкурс на заміщення вакантної посади

Свеська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ-ї категорії апарату управління селищної ради.

Вимоги до кандидата: громадянство України, вільне володіння українською мовою,  мати повну вищу освiту в галузi економiки та фiнансiв, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування на посаді спеціаліста не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки  не менше трьох років, знати основні принципи роботи на комп`ютері та відповідних програмних засобів.

Знати закони, iншi акти законодавства з питань регулювання господарської дiяльностi та ведення бухгалтерського облiку, у тому числi нормативно-правовi акти Нацiонального банку, нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку в державному секторi, нормативно-правовi акти Мiнфiну щодо порядку ведення бухгалтерського облiку, складення фiнансової та бюджетної звiтностi, мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, порядок оформлення операцiй i органiзацiї документообiгу за роздiлами облiку, форми та порядок проведення розрахункiв, порядок приймання, передачi товарно-матерiальних та iнших цiнностей, зберiгання i витрачання коштiв, правила проведення та оформлення результатiв iнвентаризацiї активiв i зобов’язань, основнi принципи роботи на комп’ютерi та вiдповiднi програмнi засоби.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про конкурс за адресою: смт Свеса, вул.Грушевського, 31, кабінет секретаря селищної ради.

За додатковою інформацією звертатись по тел. 6-21-85, 6-20-77.